IndexDe Vlaggenkaart - The Flagchart
INDEX  Search  Zoeken  News  Nieuws  Links  Flags of the Worldwww.flagchart.net
Selectie: enkele vlaggen van Nederlandse waterschappen
Selection: some flags of Netherlands polder boards 

vlag
flag
huidig waterschap
present-day polder board
provincie
province
De Dommel,
Waterschap
www.dommel.nl
Noord-Brabant
Delfland,
Hoogheemraadschap
www.hhdelfland.nl
Zuid-Holland
Fryslân,
Wetterskip

www.friesewaterschappen.nl
Fryslân
[Friesland]
Hollandse Delta,
Waterschap
www.waterschaphollandsedelta.nl
Zuid-Holland
Noorderzijlvest,
Waterschap
Groningen en Drenthe
Roer en Overmaas,
Waterschap
www.overmaas.nl
Limburg

vlag
flag
opgeheven waterschap
former polder board
opgeheven
suspended
huidig waterschap
present-day polder board
provincie
province

1998-03-22
Boarn en Klif,
Wetterskip
2004 Fryslân Fryslân
[Friesland]
De Aa,
Waterschap
2004 Aa en Maas Noord-Brabant
De Brielse Dijkring,
Waterschap
2005 Hollandse Delta Zuid-Holland
De Groote Waard,
Waterschap
2005 Hollandse Delta Zuid-Holland
De Mark en de Dintel,
Heemraadschap
1977 West-Brabant
2004: Brabantse Delta
Noord-Brabant
De Middelsékrite,
Wetterskip
1997 Marne-Middelsee
2004: Fryslân
Fryslân
[Friesland]
De Waadkant,
Wetterskip
2004 Fryslân Fryslân
[Friesland]
Dollardzijlvest,
Waterschap
2000 Hunze en Aa's Groningen,
Drenthe
Eemszijlvest,
Waterschap
2000 Noorderzijlvest,
Hunze en Aa's
Groningen
Fleverwaard,
Heemraadschap
2000 Zuiderzeeland Flevoland
Groot Salland,
Waterschap
2016 Drents Overijsselse Delta Flevoland, Gelderland
en Overijssel
IJsselmonde,
Waterschap
2005 Hollandse Delta Zuid-Holland

1971-05-24
Krimpenerwaard,
Hoogheemraadschap
2005 Schieland en de Krimpenerwaard Zuid-Holland

Land van Nassau,
Waterschap

2004 Brabantse Delta Noord-Brabant
Lauwerswâlden,
Wetterskip
2004 Fryslân Fryslân
[Friesland]
Mark en Weerijs,
Waterschap
2004 Brabantse Delta Noord-Brabant
Marne-Middelsee,
Wetterskip
2004 Fryslân Fryslân
[Friesland]
Meer en Woude,
Waterschap
1999 Wilck en Wiericke
2005: Rijnland
Zuid-Holland
Noordoostpolder,
Waterschap
2000 Zuiderzeeland Flevoland
Reest en Wieden,
Waterschap
2016 Drents Overijsselse Delta Drenthe en Overijssel

1986-09-24
Schieland,
Hoogheemraadschap
2005 Schieland en de Krimpenerwaard Zuid-Holland

2000-09
Sevenwolden,
Waterschap
2004 Fryslân Fryslân
[Friesland]
Wilck en Wiericke,
Waterschap
2005 Rijnland Zuid-Holland

BACK  TOP  INDEX  Contact  Search  Zoeken  News  Nieuws  Flags of the World  Vlaggen van de Wereld

© 1996-2024  the flagchart de vlaggenkaart

 
FaberExposize
Amsterdam
Nederland / The Netherlands
Flags of the World - Vlaggen van de Wereld
Official Mirror of the largest website about flags:
Flags of the World (FOTW)
Mirror updated weekly

vlaggen spandoeken banieren parasols vlaggenmasten

flags banners specials parasols flagpoles
Flags of the World (FOTW), founded in 1994, is the Internet's largest site devoted to vexillology (the study of flags).
Here you can read more than 84000 pages about flags and view more than 195000 images of flags.