IndexDe Vlaggenkaart - The Flagchart
INDEX  Search  Zoeken  News  Nieuws  Links  Flags of the Worldwww.flagchart.net
Flags of International Organisations
Vlaggen van internationale organisaties

Antarctic Treaty Secretariat
Antarctisch Verdragssecretariaat

2:3
Antarctica
(Flag proposal Whitney Smith)

2:3
Arabic League
Arabische Liga

1:2
A.S.E.A.N.
Association of Southeast Asian Nations
Associatie van Zuidoostaziatische Landen

2:3
Benelux
Belgium-Netherlands-Luxembourg
België-Nederland-Luxemburg

2:3
Buddhist Flag
Bhoeddisme Vlag

2:3
C.I.S.
Commonwealth of Independant States
Gemenebest van Onafhankelijke Staten

1:2
Commonwealth of Nations
(Brits) Gemenebest

1:2 
Council of Europe
Raad van Europa

2:3
European Parliament
Europees Parlement
E.U.
European Union
Europese Unie

2:3
East African Community
Oostafrikaanse Gemeenschap

2:3
Francophonie
Franstalige Gemeenschap

2:3
N.A.T.O. / N.A.V.O / O.T.A.N
North Atlantic Treaty Organisation
Noordatlantische Verdragsorganisatie

2:3
O.A.S.
Organisation of American States
Organisatie van Amerikaanse Staten

2:3
African Union
Afrikaanse Unie

2:3
Olympic Games
Olympische Spelen

2:3
Pacific Community
Pacifische Gemeenschap

2:3
Red Cross
Rode Kruis

1:1
Red Crescent
Rode Halve Maan

1:1
United Nations
Verenigde Naties

2:3
W.E.U.
West European Union
Westeuropese Unie

2:3
W.E.U. Assembly
W.E.U. Assemblee

2:3

BACK  TOP  INDEX  Contact  Search  Zoeken  News  Nieuws  Flags of the World  Vlaggen van de Wereld

© 1996-2024  the flagchart de vlaggenkaart

 
FaberExposize
Amsterdam
Nederland / The Netherlands
Flags of the World - Vlaggen van de Wereld Flagchart.net is proud to host an
Official Mirror of the largest website about flags:
Flags of the World (FOTW)
Mirror updated monthly

vlaggen spandoeken banieren parasols vlaggenmasten

flags banners specials parasols flagpoles
Flags of the World (FOTW), founded in 1994, is the Internet's largest site devoted to vexillology (the study of flags).
Here you can read more than 83000 pages about flags and view more than 189000 images of flags.