IndexDe Vlaggenkaart - The Flagchart
INDEX  Search  Zoeken  News  Nieuws  Links  Flags of the Worldwww.flagchart.net

Militaire Vlaggen: Nederlandse defensie: Koninklijke Marine
Military Flags: Netherlands defense: Royal Netherlands Navy
 

Nederland
[The Netherlands]
Koninklijke Marine
[Royal Netherlands Navy]
Marinevlag ("Oorlogsvlag")
[Naval Ensign]
Marinegeus
[Naval Jack]
Oorlogswimpel
[Naval Pennant]
 
Onderscheidingsvlaggen:
Commandeur commando
Commandeur onderscheiding
Schout-bij-nacht commando
Schout-bij-nacht onderscheiding
Vice-admiraal commando
Vice-admiraal onderscheiding
Luitenant-admiraal commando
Luitenant-admiraal onderscheiding
Standaard
Oudste commandant
Flottieljecommandant
Divisiecommandant
Stanavforlant
Krijgsraad
Marine reserveofficier
Transportvaartuigen
Politiekruiser
Koninklijk Instituut
voor de Marine (K.I.M.)

Internationale Seinvlaggen
International Signalflags
+ NAVO vlaggen:
+ NATO flags:
Vlag een
1
Vlag twee
2
Vlag drie
3
Vlag vier
4
Vlag vijf
5
Vlag zes
6
Vlag zeven
7
Vlag acht
8
Vlag negen
9
Vlag nul
0
Eenheid-Indicatorvlaggen:
Flottieljevlag
Flot
Squadronvlag
Squad
Divisievlag
Div
Subdivisie
Subdiv
Richtingswimpel en -vlag:
Stuurboordwimpel
Stbd
Bakboordvlag
Port
Manoeuvreervlaggen en -wimpels:
Koerswimpel
Corpen
Vaartvlag
Speed
Draaiwimpel
Turn
Formatiewimpel
Form
Postvlag
Station
Regelwimpels:
Voorbereidingswimpel
Prep
Vraagwimpel
Int
Negatwimpel
Negat
Diverse vlaggen en wimpels:
Aanwijswimpel
Desig
Urgentvlag
Emerg
Antwoordwimpel
Ans
Kerk
Church
Oefenvlaggen en -wimpels:
Rode vlag
Red Flag
Zwarte wimpel
Black Pnt
Zwarte vlag
Black Flag
Blauwe vlag
Blue Flag
Gele wimpel
Yellow Pnt
Gele vlag
Yellow Flag

BACK  TOP  INDEX  Contact  Search  Zoeken  News  Nieuws  Flags of the World  Vlaggen van de Wereld

© 1996-2024  the flagchart de vlaggenkaart

 
FaberExposize
Amsterdam
Nederland / The Netherlands
Flags of the World - Vlaggen van de Wereld
Official Mirror of the largest website about flags:
Flags of the World (FOTW)
Mirror updated weekly

vlaggen spandoeken banieren parasols vlaggenmasten

flags banners specials parasols flagpoles
Flags of the World (FOTW), founded in 1994, is the Internet's largest site devoted to vexillology (the study of flags).
Here you can read more than 84000 pages about flags and view more than 195000 images of flags.